Prospektivní, kohortová, multicentrická studie u osob po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní technologií FaraPulse. Cílem studie je srovnat intermitentní monitoraci EKG pomocí hrudního pásu Polar H10 proti standardní ambulantní péči v podobě dvou 7denních holterovských monitorování během 12 měsíců po výkonu. Veškeré EKG záznamy budou hodnoceny pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI -AI. Plánovaný počet je 200 pacientů, jejich zařazení do konce Q3/2024 a ukončení kompletního sledování (celkem 12 měsíců) do konce Q3/2025.

Thank you for your interest

We will contact you shortly.